Horná ul. 65A: 048-414 33 53   |   Kyjevské nám. 1: 048-413 43 25

OPTIKA ŠEBEŇ s.r.o.
Horná 65A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 46 621 342
DIČ: 2023501150
IČ DPH: SK2023501150

e-mail: info@optikaseben.sk
Tel: 048-414 33 53

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej oddiel Sro, vložka číslo:  22052/S